GÖNCZÖL Katalin jogász, kriminológus

Született: Nagykőrös, 1944. ápr. 17.

Szülei: Gönczöl Gyula, Fülep Mária.

Férjezett, 1967, Valki László

Tanulmányai: ELTE JTK, 1963-68.

Életpálya:

1968-90 az ELTE JTK kriminológiai tanszékén tanársegéd, adjunktus, docens,
1990- egy. tanár,
1985-88 dékánh.
1984- kriminálszociológiát is tanít az ELTE Szociológiai Int. szociálpol. tanszékén.
1995-2001 az áll.polgári jogok országgy. biztosa.
2002-2006. az Igazságügyi Min. min. biztosa,
2006- az Igazságügyi és Rendészeti Min. miniszteri főtanácsadója,
2003- az Országos Bűnmegelőzési Biz. eln.
1983-2004 a Magy. Kriminológiai Társ. főtitk.,
2004- eln. 1985- a Nközi Kriminológiai Társ. ig.tan. tagja,
1990-95 főtitk.h, 1995- eln.h. Az áll.- és jogtud. kand. (1978), dokt. (1990)

Cím: Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, 1055 Bp., Kossuth Lajos tér 4. Tel.: (1)441-3891, fax: (1)441-3892.